Celebrity

Kourtney Kardashian V-Magazine

Kourtney Kardashian in the vex wrap bra for V-Magazine.